Tietosuojaseloste - Välipalapassi

TIETOSUOJASELOSTE
W-ZUP Communication Oy:n yhdistetty henkilötietolainsäädännön mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja.


Henkilötietolaki (523/1999, 10 ja 24§).
Seloste päivitetty 7.8.2018


1. REKISTERINPITÄJÄ
W-ZUP Communication Oy

Y-tunnus 2548861-2

Kauppakatu 39, 40100 JYVÄSKYLÄ


Puh. +358 40 162 4320

Poikkeukset: kts. Luku 11

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jussi Palovaara Puh. +358 40 162 4320
 jussi.palovaara@w-zup.com

3. REKISTERIN NIMI W-ZUP Communication Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään W-ZUP Communication Oy:n asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä tapahtuman järjestäjien ja muiden toimeksiantajien sekä näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 Henkilötietoja käsitellään asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella, sekä esimerkiksi paikkatietoja rekisteröidyn suostumuksella ja toimeksiannosta. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta W-ZUP Communication Oy:lle.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: 

- Nimi, osoite-, ja muut yhteystiedot
 - Asiakkuuteen ja/tai jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten palvelun käyttö- ja tapahtumatiedot 
- Lupa- ja kieltotiedot 
- Demografiatiedot 
- Tunnistautumistiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat ja muut käyttäjän tunnistamisen ja palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot 
- Käyttäjän itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot (esimerkiksi mielenkiinnon kohteet)
 - Tapahtuma-, paikka- ja analyysitiedot

 Kaikkia yllä mainittuja tietoja ei tallenneta jokaisesta käyttäjästä, vaan tietosisältö riippuu käytössä olevasta palvelusta.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS
W-ZUP Communication Oy:n toimii arvokuponkien välittäjänä ilmoittaja-asiakkaiden lukuun. Tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan palvelun tarjoajalle. W-ZUP Communication Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Palvelun ja tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita W-ZUP Communication Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi välttämätöntä. 8. REKISTERIN SUOJAUS Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Tarkastus- tai korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna sähköpostilla (jussi.palovaara@w-zup.com) tai postiosoitteella:

 W-ZUP Communication Oy
 Jussi Palovaara 

Kekkolantie 25
 40520 JYVÄSKYLÄ

 Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa erikseen sovittuna ajankohtana.

10. REKISTERÖIDYN MUUT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Evästeet ja niiden käyttö Eväste (eli cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi selaintyypistä, IP-osoitteesta, liikenteen lähteestä jne. Käytämme sivustolla evästeitä luodaksemme paremman käyttökokemuksen tarjoamalla käyttäjää kiinnostavaa sisältöä. Evästeiden avulla sivusto myös muistaa siellä aiemmin vierailleen käyttäjän tämän palatessa sivustolle. Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista. Lisätietoja evästeistä löydät täältä: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.

11. ASIAKASKOHTAISET POIKKEUKSET
11.1. Jyväskylän Kaupungin tuottamien palveluiden osalta rekisterin pitäjänä toimii Jyväskylän Kaupunki ja Jyväskylän Kaupungin tuottamia palveluita ostaneiden asiakkaiden kohdalla sovelletaan tällöin Jyväskylän Kaupungin tietosuojakäytäntöjä: (http://www.jyvaskyla.fi/asiointi/tietosuojaselosteet